fbpx
06 82 29 09 16

Wat is J.M.A.® Defense?

JMA mayru lifestyle roel van beveren

J.M.A.® Defense: Voor een actiever, socialer en weerbaarder kind.

Al jaren lang een begrip en geadviseerd door huisartsen en therapeuten in de omgeving.


J.M.A.® staat voor: Junior Mayru Arts en is ontwikkeld door Roel van Beveren, oprichter, eigenaar en docent bij Mayru Lifestyle.

J.M.A.® is een geregistreerde naam bij het bureau voor intellectuele eigendommen (BBIE).
Dit is ook de reden waarom het tekentje “®” vermeld staat achter de naam J.M.A. Dit is gedaan om zowel de naam J.M.A.® als de lesinhoud van de J.M.A.® lessen te beschermen. Ter verduidelijking dat het om een verdedigingssport gaat staat er ‘defense’ achter J.M.A.®

J.M.A.® Defense is ontstaan omdat wij vinden dat weerbaarheid meer is dan ‘van je af leren slaan’.

Een koprol om jezelf te beschermen is ook weerbaarheid. Een kind is weerbaar wanneer hij of zij voor zichzelf op kan komen, zonder daarbij een ander te schaden.

Wat maakt J.M.A.® Defense nou zo uniek?
We leren kinderen weerbaar te worden in de breedste zin van het woord, zowel verbaal als non-verbaal. Op jonge leeftijd komen kinderen in aanraking met pesterijen op school, negatieve uitingen, slecht taalgebruik, kopieergedrag en tekortkomingen in emotionele oplossingen van leeftijdsgenoten en soms ook ouderen.

Het is goed om een kind op jonge leeftijd te leren om conflicten te vermijden of juist op te lossen door te communiceren. Pas als deze methode(s) niet meer helpen, leren wij kinderen zichzelf te verdedigen met pedagogisch verantwoorde fysieke verdediging.

JMA mayru lifestyle center zetten

In iedere les hanteren wij structuur en positiviteit

Een aantal voorbeelden:

 • In onze zaal zetten alle kinderen hun tas neer op dezelfde plek.
  Hierop zijn geen uitzonderingen om structuur te behouden.
 • We stimuleren positieve resultaten en bespreken de ‘negatieve’ altijd opvolgend met positieve resultaten.
 • Als we in de zaal iets aan onze opstelling veranderen, met name door de aanschaf van nieuwe materialen, dan zeggen we dit tegen de kinderen voor aanvang van de les.
 • Zodra iemand uit de groep geen water bij zich heeft om te drinken of te laat komt voor de les dan bekijken we samen hoe wij dit gaan bespreken en oplossen.
 • Jezelf durven uitspreken als iets niet goed voelt of gaat.
 • Elkaar helpen en realiseren dat je samen verder komt dan alleen (door elkaar te helpen met het aantrekken van beschermers om op tijd klaar te zijn).


Wat doet weerbaarheid met een kind?


Als je leert om fysiek en mentaal weerbaar te worden, dan ontwikkel je al snel zelfvertrouwen en uithoudingsvermogen.
Je werkt tenslotte aan je hele lichaam en niet alleen aan een deel ervan. Daarnaast heeft weerbaarheid een tal van andere positieve invloeden op de mens van jong tot oud:

 • Het stimuleert sociale vaardigheden, doordat je samen met anderen sport en leert om grenzen aan te geven.
 • Het stimuleert fysieke activiteit, omdat je steeds meer wilt leren en je lichaam hiernaar traint en ook omdat je steeds meer aandurft doordat je ervaart dat je lichaam sterker wordt.
 • Het bevordert een gevoel van respect voor anderen. Je ontdekt wanneer iemand een maatschappelijke waardering heeft verdiend (in dit geval een bepaald niveau binnen de sportschool) en toont daar je respect voor.
 • Het verbetert concentratie en luistervaardigheid, doordat je aandacht geeft aan de training en datgene waar je daadwerkelijk mee bezig bent.
 • Het stimuleert oplossingsvaardigheden. Je leert om conflicten op te lossen zonder jezelf fysiek te hoeven verweren; er is meestal een andere uitweg dan gelijk ‘van je af slaan’.
 • De kennis die je vergaart blijft binnen de zaal, tenzij je genoodzaakt bent jezelf of een ander fysiek te verdedigen. Waar deze grens ligt is voor iedereen anders, maar binnen onze lessen komen ook dit soort momenten/vragen aan bod. Hierdoor leer je steeds beter in te schatten wanneer je nog weg kunt lopen en wanneer je jezelf of een ander fysiek moet verdedigen.
 • De positieve invloed van het beoefenen van de sport is merkbaar in veel andere gebieden in het leven. Je gaat anders reageren op mensen om je heen. Je toont respect en luistert naar ze. Je wordt rustiger omdat je in de zaal je frustratie er uit hebt kunnen laten. Je blijft ook rustig in hectische momenten omdat je in de zaal hebt geleerd dat je kunt incasseren, herstellen en dan weer rustig alert kunt zijn.
  Hierdoor krop je geen emotie en dus ook geen woede op.
  Je kunt je beter concentreren en daardoor betere keuzes maken.