fbpx

J.M.A.®:
Voor een actiever, socialer, sterker en weerbaarder kind.

Al jaren lang een begrip en geadviseerd door huisartsen en therapeuten in de omgeving.

J.M.A.® staat voor: Junior Mayru Arts en is ontwikkeld door Roel van Beveren, oprichter en met zijn vrouw eigenaar en docent bij Mayru Lifestyle Center.

J.M.A.® is een geregistreerde naam bij het bureau voor intellectuele eigendommen (BBIE).
Dit is ook de reden waarom het tekentje “®” vermeld staat achter de naam J.M.A. Dit is gedaan om zowel de naam J.M.A.® als de lesinhoud van de J.M.A.® lessen te beschermen.

J.M.A.® is ontstaan omdat wij vinden dat weerbaarheid meer is dan ‘van je af leren slaan’.
Een koprol om jezelf te beschermen is ook weerbaarheid. Een kind is weerbaar wanneer hij of zij voor zichzelf op kan komen, zonder daarbij een ander te schaden.

We bieden onze J.M.A.® lessen in diverse vormen aan.
We leren kinderen weerbaar te worden in de breedste zin van het woord, zowel verbaal als non-verbaal. Op jonge leeftijd komen kinderen in aanraking met pesterijen op school, negatieve uitingen, slecht taalgebruik, kopieergedrag en tekortkomingen in emotionele oplossingen van leeftijdsgenoten en soms ook ouderen. Het is goed om een kind op jonge leeftijd te leren om conflicten te vermijden of juist op te lossen door te communiceren. Pas als deze methode(s) niet meer helpen, leren wij kinderen zichzelf te verdedigen met pedagogisch verantwoorde fysieke verdediging.

JMA mayru lifestyle center zetten

In iedere les hanteren wij structuur en positiviteit

Een aantal voorbeelden:
- In onze zaal zetten alle kinderen hun tas neer op dezelfde plek.
Hierop zijn geen uitzonderingen om structuur te behouden.
- We stimuleren positieve resultaten en bespreken de ‘negatieve’ altijd opvolgend met positieve resultaten.
- Als we in de zaal iets aan onze opstelling veranderen, met name door de aanschaf van nieuwe materialen, dan zeggen we dit tegen de kinderen voor aanvang van de les.

Daarnaast hebben wij in de zaal een plek waar ‘Rik de krokodil’ hangt.
Een animatie plaatje van een krokodil waar kinderen kunnen gaan staan/zitten als ze teveel ‘prikkels’ binnen krijgen en ‘even met rust gelaten willen worden’. We merken dat vooral kinderen die moeite hebben met emotie uiting hier gebruik van maken. Het is een middel om voor ons als docent te zien dat een kind een behoefte heeft iets ‘te melden’.

Wat doet weerbaarheid met een kind?

Als je leert om fysiek en mentaal weerbaar te worden, dan ontwikkel je al snel zelfvertrouwen en uithoudingsvermogen.
Je werkt tenslotte aan je hele lichaam en niet alleen aan een deel ervan. Daarnaast heeft weerbaarheid een tal van andere positieve invloeden op de mens van jong tot oud:

- Het stimuleert sociale vaardigheden, doordat je samen met anderen sport en leert om grenzen aan te geven.
- Het stimuleert fysieke activiteit, omdat je steeds meer wilt leren en je lichaam hiernaar traint en ook omdat je steeds meer aandurft doordat je ervaart dat je lichaam sterker wordt.
- Het bevordert een gevoel van respect voor anderen. Je ontdekt wanneer iemand een maatschappelijke waardering heeft verdiend (in dit geval een bepaald niveau binnen de sportschool) en toont daar je respect voor.
- Het verbetert concentratie en luistervaardigheid, doordat je aandacht geeft aan de training en datgene waar je daadwerkelijk mee bezig bent.
- Het stimuleert oplossingsvaardigheden. Je leert om conflicten op te lossen zonder jezelf fysiek te hoeven verweren; er is meestal een andere uitweg dan gelijk ‘van je af slaan’.
- De kennis die je vergaart blijft binnen de zaal, tenzij je genoodzaakt bent jezelf of een ander fysiek te verdedigen. Waar deze grens ligt is voor iedereen anders, maar binnen onze lessen komen ook dit soort momenten/vragen aan bod. Hierdoor leer je steeds beter in te schatten wanneer je nog weg kunt lopen en wanneer je jezelf of een ander fysiek moet verdedigen.
- De positieve invloed van het beoefenen van de sport is merkbaar in veel andere gebieden in het leven. Je gaat anders reageren op mensen om je heen. Je toont respect en luistert naar ze. Je wordt rustiger omdat je in de zaal je frustratie er uit hebt kunnen laten. Je blijft ook rustig in hectische momenten omdat je in de zaal hebt geleerd dat je kunt incasseren, herstellen en dan weer rustig alert kunt zijn.
Hierdoor krop je geen emotie en dus ook geen woede op.
Je kunt je beter concentreren en daardoor betere keuzes maken.

J.M.A. Defense Mayru lifestyle Center

Welke J.M.A.® varianten zijn er?

J.M.A.® Fun

J.M.A.® Fun heeft tijdens iedere les het doel; op een speelse manier leren samenwerken, communiceren en sporten door middel van (team)spellen.
Wij leren de kinderen hoe belangrijk het is om (o.a.) samen te werken, goed te communiceren en respectvol met elkaar om te gaan. We gebruiken hiervoor leuke en uitdagende spellen en parcours, waarbij de kinderen sámen naar de eindstreep gaan.

Naast de sociale ontwikkeling trainen kinderen tijdens deze les ook hun doorzettingsvermogen;
ook al lijkt iets moeilijk of lukt het niet meteen de eerste keer, door het te (blijven) oefenen of door het samen te doen, lukt het uiteindelijk toch. Waar een wil is, is een weg!

JMA fun mayru lifestyle center

J.M.A.® Defense

J.M.A.® Defense lessen waarbij een kind zichzelf snel en efficiënt leert te verdedigen, zowel verbaal als non-verbaal.
In deze les maken we (spelenderwijs) gebruik van zelfverdedigingstechnieken uit verschillende vormen zoals Karate, Judo, worstelen, kickboksen en Braziliaans Jiu Jitsu. Ook fysieke training als conditie en kracht, ontwikkelen van sociale vaardigheden, grenzen leren stellen, bewuste lichaamshouding, discipline, samenwerken, communiceren, anti-pest beleid en respect behoren tot deze lessen.

J.M.A.® Defense is goed voor de gezondheid en zelfverzekerdheid van het kind, waarbij weerbaarheid in de brede vorm centraal staat.
Weerbaarheid is een belangrijke basis bij de ontwikkeling van een kind. Een kind is weerbaar wanneer hij of zij voor zichzelf durft op te komen, zonder daarbij een ander te schaden.

Gezondheid, discipline, respect en samenwerken, deze onderdelen komen tijdens de J.M.A.® defense lessen aan bod.

Naast discipline zoals zelfbeheersing, geduld en inzet worden er ook sport- en spelelementen toegevoegd tijdens de lessen en leren we kinderen situaties positief te benaderen. De kinderen ontwikkelen hierdoor spelenderwijs hun sociaal en fysiek vermogen, waardoor zij beter om leren gaan met andere kinderen en volwassenen.
Ook wordt er aandacht besteed aan veiligheid, zoals o.a. niet mee gaan met vreemden, het vermijden van onveilige situaties en het leren hoe een val te ‘breken’ of weg te rollen na het vallen.

jma mayru zetten

J.M.A.® Bootcamp

J.M.A.® Bootcamp is een geweldige training voor kinderen met en zonder sportervaring.
Dit is een veelzijdige training die spierkracht, conditie en coördinatie verbetert en daarnaast ook de vetverbranding stimuleert. Kortom, een Total Body Workout. De oefeningen worden uitgevoerd in teamverband, in je eentje en een andere keer in competitievorm tegen elkaar.

De onderdelen en de indeling van de trainingen wisselen elke les, zodat het altijd een uitdaging blijft!
Deze trainingen worden alleen binnen gegeven. De training bestaat uit een korte warming-up gevolgd door een interval training, waarmee diverse spiergroepen worden getraind. De ene keer trainen we groepsgewijs dezelfde oefeningen en de andere keer ligt er een circuit klaar met verschillende onderdelen.

Sommige onderdelen zijn zwaarder dan andere onderdelen. Na verloop van tijd zullen de kinderen merken dat ze ook die zware oefeningen makkelijker/beter uit kunnen voeren omdat ze fysiek sterker worden en een betere conditie krijgen.

JMA bootcamp mayru lifestyle center